IT og Telekom

InCaseIT hjelper IT- og telekomselsksaper å forhindre, håndtere og minimere effekten av en hendelse for å opprettholde leveranser, tjenester og infrastruktur.

Private cloud

InCaseIT er helt uavhengig fra egen infrastruktur, dermed kan dere enkelt håndter hendelser ved et tastetrykk og håndtere situasjonen i egen virksomhet raskt og effektivt.​

Transparent koordinasjon

Etabler en åpen og tilgjengelig ledelsesmodel der alle, også dine kunder, er oppdatert og informert om hendelsen og tiltakene selskapet iverksetter.

GDPR

InCaseIT er instrumentell i beskyttelsen av selskapets verdier og at selskapet kontinuerling er i overenstemmelse med peronsvernforordningen(GDPR).

InCaseIT Pro

De fleste av våre kunder benytter InCaseIT Pro. Last ned vår white paper og les hvordan InCaseIT Pro kan hjelpe deg med å digitalisere og forbedre beredskap og krisehåndtering i din organisasjon.

Book en omvisning av InCaseIT i dag!

Få en 20 minutter omvisning og se hvordan InCaseIT kan hjelpe din kriseorganisasjon med å digitalisere og effektivisere beredskap og håndtere krisehendelser!