Styrk ditt industrivern!

InCaseIT gjør at industrivernet enklere kan sikre liv, helse, verdier og miljø. Digitaliser varslingslister, tiltakskort og operasjonaliser oppgavene -få kontroll over din beredskapsplan og full oversikt over situasjonen ved en hendelse.

Øyeblikkelig mobilisering

Mobiliser industrivernet og informer ledelsen umiddelbart. Hold alle oppdatert fortløpende med statusmøter og konferansetelefon.

Redd liv og sikre verdier

Håndter kritiske situasjoner med forhåndsdefinert scenarier med tilhørende oppgaver i en brukervennlig løsning.

Forsterkt Industrivernet

Smart, pålitelig og brukervennlig krisehåndteringssystem som forsterker og forbered industrivernets evne til å håndter uønskede situasjoner.

Varsle og mobiliser

Mobiliser indsustrivernet, varsle ledelsen og informer ansatte raskt og effektivt når en uønsket hendelse oppstår.

Sjekklister

Situasjonsriktig sjekkliste med tilhørende oppgaver for rask og effektiv håndtering. Alt tilgjengelig på med sanntidsoppdatering på web og mobil.

Beredskapsplaner

Gjør det enklere for industrivernet å håndtere en hendelse ved å gi dem tilgang til relevante datablader, planer og scenario spesifikke dokumenter.

Case: VARD Group

Lær hvordan den norske skipsprodusenten VARD Group AS bruker InCaseIT i beredskap og krisehåndtering.

Få en 20 minutter presentasjon av InCaseIT

Se hvordan InCaseIT kan hjelpe deg med å styrke og ivareta ditt industrivern i en 20 minutter presentasjon.