Energi

Sikre miljø og verdier, digitaliser beredskapsplanen og håndter situasjoner og hendelser mer effektivt og oversiktlig med InCaseIT.

Konsekvent

Emergency plans that meet public and other emergency response requirements

Effektivt

Total overview during an unwanted incident

Samarbeid

Optimization of communication with internal and external resources.

Beredskap

Sikrer informasjon til riktige personer i rett tid, for effektiv og strukturert håndtering av en hendelse

Samarbeid

Sikre at dere tar høyde for alle eventualiteter ved en uønsket hendelse samtidig som dere sikrer samarbeid og informasjonsdeling.

Kontinuitet

Sikre operasjonell drift samtidig ved situasjonshåndteringer.

Case: VARD Group AS

Lær hvordan den norske skipsprodusenten VARD Group AS bruker InCaseIT til beredskap og krisehåndtering.

Vær forberedt!

Fyll ut skjemaet og få en 20 minutter omvisning av InCaseIT.

"InCaseIT er et godt system som lar oss både varsle og kommunisere under en hendelse. Systemet inkluderer også egendefinerte oppgaver som vi har satt opp som standard og som vi setter i gang i tilfelle en krise."

Jens Morten Corneliussen, HR Manager Vard Group AS

How To Build A Business Contingency Plan (BCP)!

Building a Business Contingency Plan (BCP) often becomes an overwhelming task combined with a touch of stress an uncertainty. Where to start? What is the end state? How do you move forward?

Here you have a simple and straight-forward way of how to start and get the BCP done!