InCaseIT gir økt sikkerhet og beredskap

Les om hvordan bedrifter i ulike bransjer bruker InCaseIT til kontinuerlig forbedring av sitt beredskapsarbeid, gjennomførelse av øvelser og håndtering av uforutsette hendelser.

LUFTFART

Ta vare på varer, passasjerer og pårørende, håndter hendelser og sørg for normale driftsforhold så raskt som mulig.

ENERGI

InCaseIT hjelper bedrifter innen energiproduksjon med å forenkle krisehåndtering og beredskap.

SHIPPING

Rederier vedtar nye måter å redusere potensielle problemer og påfølgende tap ved å bruke InCaseIT til å mobilisere, organisere og koordinere under en krisesituasjon.

INDUSTRI

Industrisektoren bruker InCaseIT til å varsle sentrale aktører som brannvesenet i henhold til beredskapsplan. InCaseIT hjelper industri med å opprettholder ansattes sikkerhet, og miljømessige og materielle verdier.

IT & TELECOM

IT-bedridfter, IT-avdelinger og telecom digitaliserer virksomhetens beredskapsplaner, forbedrer datasikkerheten, og sørger for at tjenester og leveranser opprettholdes ved uforutsette hendelser med InCaseIT.

OFFENTLIG SEKTOR

Utlendingsdirektoratet informerer publikum og holder beredskapsteamet oppdatert med InCaseIT.

EIENDOM

Olav Thon Gruppen sørger for at eiendommene deres blir vedlikeholdt og er trygge steder å bo og jobbe på med InCaseIT.

Book en omvisning i dag!

Kontakt oss og få en 20 minutters omvisning av InCaseIT.