Gjør kriser enkle å håndtere

InCaseIT er et skybasert krisehåndtering- og beredskapssystem som hjelper krise- og sikkerhetsledere med å digitalisere og forbedre beredskapsplaner og koordinere hektiske krisehendelser.

Løsninger

InCaseIT brukes av både små organisasjoner og store globale selskaper.
Dette er løsninger som er tilpasset din beredskapsorganisasjon.

InCaseIT Basic

Alt du trenger for å være forberedt og ha full kontroll fra din mobiltelefon.

InCaseIT Custom

Grunnleggende beredskap og krisehåndtering tilpasset dine behov.

InCaseIT Pro

Avansert styring og beredskapssystem på tvers av enheter i organisasjonen.

InCaseIT Enterprise

Skybasert krisehåndtering for en global og distribuert organisasjon.

Alltid klar til bruk

Varsle og koordinere kriseteamet ditt, tilpass scenarier og oppgaver i henhold til en spesifikk hendelse.

Øyeblikkelig varsling

Forhåndsdefinerte sjekklister og meldingsgrupper sørger for konsistens og hjelper deg med å spare tid når hendelsen inntreffer.

Kontinuitet i driften

Evakueringsplaner, plantegninger og instruksjoner er lett tilgjengelige på alle enheter og sørger for at alle i ditt kriseteam er informert.

Varsle fra mobil

InCaseIT Pro

Last ned vår whitepaper om hvordan InCaseIT Pro fungerer, og hvordan det kan hjelpe deg med å digitalisere og forbedre beredskapshåndtering i din organisasjon.

Book en omvisning.

Fyll ut skjemaet og få en 20 minutter gjennomgang av InCaseIT.

"Vår beredskapssjef er spesielt glad for å få oppgavene sine opp i appen. Appen er veldig enkel å bruke og veldig fin når det gjelder logging av avvik også."

Anne Katrine Moe Paulsen - Safety Manager hos Pilot Flight Academy